Britt-Marie Persson
Åsvägen 80, 836 95 Ås
Jämtland

063-380 08 el . 073-18 12 770
be.free@resanterapi.com

 

          Utveckling av RESAN och Be Free

För att kunna ge dig ännu mer i en process har jag under 2006 till 2010 bl.a. fått ännu fler redskap att arbeta med såsom NLP, Timeline, EFT, Livscoaching, essentiella oljor, Higher mindfullness meditation och Helmetoden som jag kan ta hjälp av i RESAN-processen eller göra fristående, beroende på vad just Du behöver, så att du snabbare blir fri dina besvär, se nedan

NLP 
innehåller många små metoder och processer för att lättare få kontakt med, vårt undermedvetna, som ofta styr oss och får oss att göra det vi inte vill. Med NLP kan vi också förändra hur vi kommunicerar med varandra medvetet och omedvetet. En del av ”verktygen i  Resan bygger på NLP.

Timeline
är en enkel, snabb och ytlig metod för att på ett omedvetet plan lösa upp olika problem, utan att gå in i känslorna, som man gör i RESAN. Ett problem kan ha många aspekter och ingredienser, och kan därför behöva angripas på flera sätt. Timeline är ett väldigt bra komplement till RESAN, men kan också användas självständigt. Med Timeline kommer du inte ner till din inre källa,  som med Resan, men du kan bli fri vissa undermedvetna hinder.

Livscoaching
kan jag använda enskilt för att hjälpa dig nå fram till dina mål i livet. Jag använder också livscoaching före, i eller efter en RESAN-process, för att se vad just du behöver hjälp med, fördjupa ett moment i RESAN eller vid uppföljningen av en Resan-process.

EFT och Quantum Touch
EFT (Emotional Freedom Techniques)
ochQuantum Touch Healing är enkla metoder, som alla lätt kan lära, som du lätt kan lära, så Du själv kan ta hand om lättare besvär, och också hjälpa din nära och kära.

 

Regndroppsteknik

är en enkel massage med läkande essentiella oljor som jag har kurser i kontinuerligt, samt föredrag om olika essentiella oljor, som du själv kan använda, som hjälp vid enklare besvär eller i hushållet

Hel-metoden
är en coachingmetod  för att öka din intuition och kontakt med ditt högre jag, din källa eller Gud i dig, för att på ett betydligt enklare sätt kunna  lösa upp blockeringar,  mönster och negativa reaktioner som hindrar dig i livet. Jag har också studiecirklar i Hel-metoden.