Boka process

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Persson
Åsvägen 80, 836 95 Ås
Jämtland

 063-380 08 el . 073-18 12 770
be.free@resanterapi.com

 

Olika Resor/utbildning

För att du ska veta att det är tryggt att gå till en utbildad auktoriserad/ackrediterad RESAN-terapeut utbildad av Brandon Bays ska jag här berätta om utbildningen, som också medför att terapeuten samtidigt själv genomgått mängder av egna resor och rensat ut egna blockeringar och besvär. På varje kurs gör man och får egna RESOR.

När man är färdigutbildad terapeut blandar man allt man lärt sig och designar Resan-processen efter klientens behov och vad som händer under själva processen.

1. Första kursen i Resanterapiutbildningen är
Journey Intensive, som för första gången i historien 2005 hölls i landsorten, i Mora och Östersund. 2006 upprepades den i Mora och Östersund och utökades även till Piteå. 2007 tillkom även Växjö. Idag har det varit intensive utbildning på flera platser i Sverige. På intensive utbildningen lär man sig praktisera grunden, ungefär vad som står i boken. Man lär sig både den emotionella och fysiska resan. Man både gör och får egna resor. På Intensive finns också många utbildade terapeuter som hjälper till, så att alla får all hjälp man behöver i processerna. OBS!  RESAN-processen har idag förändrats en del sen boken skrevs.

 

2. Nästa kurs är Advanced Skills, som innebär att man får många fler ”redskap” att jobba med, så att det blir lättare att hantera svårare problem. Kursen är också ofta på svenska i Sverige.

 

3. Sen är det RESAN för barn på svenska. Man tränar de olika metoderna som finns i "Resan för barn"-boken.

 

4. Därefter kommer Abundance Retreat, som numera hålles någonstans i Europa. Abundance betyder överflöd och man får lära sig ta bort både ekonomiska och andra hinder för att nå dit man vill i livet. Den ges ibland också på svenska.

 

5. Fortsättningen är 3 dagar i London med  Healing with Consious Communication, där man får lära flera kortare processer för att ta bort smärta, fobier, blockeringar, gamla löften mm., mycket hämtat från NLP.

 

6. Även denna kurs går i England eller någonstans i Europa under en vecka, och handlar om No Ego, d.v.s. man studerar Enneagrammet med 9 olika personlighetstyper, med olika underavdelningar, för att se våra olika mönster, som vi kan snärjas av. Detta gör att vi då blir medvetna om dessa och rensar ut de obekväma och negativa sidorna i oss, vilket innebär att livet blir mer förståligt och betydligt lättare att leva. Det handlar också om att rensa bort våra gamla begränsningar.

 

7. Den sista kursen är ackrediteringsveckan, som bara är för blivande terapeuter, och skedde i  Tyskland, 2008.och 2009. Där lär man sig resor för livets ändamål, d.v.s. vad är det jag egentligen ska åstadkomma i livet + designresor, som innebär att väva ihop alla de 8 olika resorna allt efter klientens behov och vad som händer under processen.

 

Alla som genomgått Journey Intensive kan gå nästan alla kurser efter eget tycke och i vilken ordning som helst och var som helst i världen, utom den sista. Den är bara för blivande terapeuter, som måste genomföra alla 8 kurserna inom loppet av 1 år, för att hela tiden hålla sig "up to date" och alert och inte tappa bort något.

 

Har du gått en Intensive får du också vara med gratis på andra intensive var helst i världen och hjälpa till eller ”resit” för  halva priset.

 

Hela utbildningen är fantastisk och förändrar verkligen livet. Många går den för egen rehabilitering och utveckling utan avsikt att bli terapeut.

 

Träningsresor ( Case-studies) för blivande terapeuter
Under och efter utbildningen, ska alla blivande terapeuter göra 45 olika case-studies, d.v.s. träningsresor med klienter för att träna in alla moment, + att man skriver redogörelse för hur det gick, vad som gick bra eller snett och hur man ska lösa det till nästa gång. Man skall också vara med och assistera varje år på några utbildningar och rapportera in 5 case-studies varje år + vart 3:e år på nytt gå de sista 10 dagarna för att få behålla sin auktorisering/ackreditering. Under hela utbildningen, under träningstiden och även som färdig terapeut finns alltid centret i England och ett nätverk i Sverige till hjälp om det uppkommer svårlösta problem eller om man har frågor. När alla träningsresorna är gjorda, granskas de, och om allt godkänns, så blir man auktoriserad/ackrediterad terapeut.

 

Nya resor har tillkommit under åren, men ingår inte i ordinarie terapeututbildning såsom.

 

8. Junior Journey för barn och tonåringar upp till 16 år.

 

9. Advanced no Ego där man tränger djupare in i och rensar ut ännu mer
av sina negativa mönster , som vi alla har mer eller mindre

 

10. Men´s Journey - en resa enbart för män.
Här krävs det inte att ha gått Journey Intensive först. Till hösten 2008 planeras en Men´s Journey till Sverige på svenska

 

11. Womens Journey, resa enbart för kvinnor.
Kravet här  är att ha gått Journey Intensive.

 

12. Idag finns också Visionary Leadership både som intensive seminarier och helt utbildningsprogram

 

OBS! Vill du gå någon kurs, ta kontakt med mig för anmälan, då får du specialrabatt

2006 gjorde Brandon en studie- och retreatresa till Indien, där jag var en av de 78 deltagarna. Samtidigt som det var en jobbig och djupt utvecklande resa gav den mig stoff till Sahmadimeditationen jag hållit sedan dess, för att kunna stanna kvar i stillhet, vad som än händer i livet. Resan till Indien har Brandon även  upprepat 2008 och 2009.

Bild från resan med Brandon till bl.a Ganges
rena ursprung ovanför Rishikesh i Indien 2006