Site Navigation

              Tillbaka


Boka process

 

 

 

Britt-Marie Persson
Åsvägen 80, 836 95 Ås
Jämtland
063-380 08 el . 073-18 12 770
be.free@resanterapi.com

 

RESAN i Jämtland

Resanerapeuter i Jämtland
Här i Jämtland är vi  nu 4 auktoriserade/ ackrediterade terapeuter, jag själv, Britt-Marie Persson och Britt-Marie (Brittis) Johansson, Helen Ahlström och Linnea Ljungberg. För att få fullgott resultat, är det viktigt att du ser till att du går till färdigutbildade terapeuter, med diplom från Brandon Bays. Det innebär trygghet och kvalitetskontroll.

Utbildning
Eftersom behovet av terapeuter är oändligt stort, för att komma tillrätta med de många problem alla bär på, så behövs det många blivande terapeuter. Kanske DU vill bli en av dem ?
Då är Du välkommen till vårt nätverk

.

Här är några av den första kullen som gick Journey Intensive i Östersund 2005.

 I april 2010 kommer jag även att starta  coachning med Helmetoden, som kan sägas vara en utvidgning av Resan.

       Hel-metoden i Jämtland

Vägen till självläkning med Hel-Metoden  Start 15/3 och 16/3 Studiecirkel med boken HEL, av Hans Thörn, med 13 sammankomster  våren 2010
med Britt-Marie Persson

Studieplan för Vägen till självläkning med Hel-metoden

Med 12 sammankomster under våren 2010 .  2 alternativa grupper start 15/3 och  16/3 Grupp I  måndagar 19-21,   Grupp II tisdagar 10-12    

NBV lokalen Gränsg 9a.  1000:- el 100:-/gång

     Sammankomst  1+2 slås ihop första träffen

1.        Introduktion

Presentation av varandra, om boken, om Hans Thörn, om studiecirkelns innehåll

 

     2.  Vägen till självläkning  Kap 1.
            Vad ett barn behöver Föräldraskap,  nedärvd prägling, trossystem

Hel-metoden Intuition, sann mot dig själv, tillit

            Ursprungsenergin Existentiell ångest, inre självläkning, andlighet, inre o yttre tro

            Intuition och helande Den intuitiva kraften

            Själen Meningen med livet

            Inre sanning

            De fem nivåerna

            Insikter för balans 5 insikter för att nå balans i livet

 

3.      De 5 nivåerna för ett liv i balans Kap 2
Insikter för helande
Mer om den helande ursprungsenergin
Att släppa kontrollen

Kontakten med Gud
Den universella själen
Tidigare liv
De fem nivåerna mer ingående

Din livsenergi
Att bryta negativa präglingar

 

4.      Helmetoden Kap 3
Identifiera dina problem och blockeringar
Så läker du dig med Hel-metoden
Övning 3.1. Hitta dina blockeringar på den själsliga nivån
Våga vara sann mot dig själv i alla lägen
Övn 3.2. Inte här och nu, men lika viktigt ändå
Själslig smärta.
Övn 3.3. Lös blockeringar i det intuitiva och helande flödet
Redo att starta dialogen

 

5.      Din inre sanning Kap 4
Hur hittar du din inre sanning? Hur tar du dig dit? Vad behöver du göra för att leva din inre sanning
Rädslor
Övn 4.1. Frigör dig från dina rädslor
Tillit
Intuition
Övn 4.2. Din inre sanning
Övn 4.3. Bli övertygad om din inre sanning verkligen är rätt för dig
Att agera för att nå dina mål 11 råd för ökad flexibilitet

 

6.      Låt din intuition leda dig. Kap 5
Balans på alla nivåer
Övn 5.1. Bli hel på alla nivåer
Intuition kontra magkänsla
Varför generella metoder och svar inte fungerar för alla
Övn 5.2. Intuitiva beslut i vardagen
Utveckla din intuition på rätt sätt
Övn 5.3. Intuitiv timing avgör allt
Om du tappar kontakten Att hitta tillbaka till intuitionen, Vad händer om allt känns nattsvart

Gudomligt flöde

 

7.      Betydelsen av bekräftelse Kap 6
Ovillkorlig kärlek

Lagen om attraktion
Bekräfta dig själv
Övn 6.1. Läk dig fri från att känna dig obekräftad
Frigör dig från behovet av bekräftelse från andra
Att bli bekräftad av Gud

 

8.      Bryt din prägling Kap 7
Lev ditt liv som DU vill –fri från präglingar
Övn 7.1. Ersätt det negativa med det positiva
Självkänsla kontra självförtroende
Kliv ur din bekvämlighetszon
Övn 7.2 Att omvandla det negativa till det positiva
Kränkningar
Försoning
Flödet mellan de fem nivåerna
Sluta vara offer
Övn 7.3. Att gå från offer till beslutsfattare
Övn 7.4. Begränsningsträdet
Tydliga mål
Prägling för framgång 11punkter för att våga ta klivet och leva ditt liv fullt ut
Att våga fatta beslut

 

9.      Universum är med dig Kap 8
Närmare Gud
Ångest och Gudstro Ställ 4 frågor
Är det egot eller min själ som talar?
Våga släppa kontrollen och släppa in Gud

 

10.  Att växa som människa Kap 9
Övn 9.1. Din dröm blir verklighet
Symptom och deras orsaker
Övn 9.2. Många symptom - få orsaker
Bryt negativa mönster och sätt upp mål för att växa
Den viktiga utrensningen
Övn 9.3.
Identifiera motståndet
Utnyttja din frihet
Övn 9.4. Omvandla självömkan till framgång
Flexibilitet
Övn 9.5. Våga bryta din prägling
övn 9.6. Våga möta dina rädslor

Livsviktiga insikter 13 st

 

 

 

 

11.  Du är unik Kap 10
Övn 10.1. Hitta ditt unika jag
Förbättra din självkänsla
Övn 10.2. Att bryta negativa präglingar för gott
Utanförskap
Nya utmaningar

 

12.  Vägen ur stress, depressioner och fobier Kap 11
Övn 11.1. Vad ligger bakom just dina kontrollbehov?
Stress, fobier och ångest
Allergier
Viktiga steg mot läkning
Övn 11.2. Vilken känsla är orsak till dina yttre symptom?
Ego kontra helhet
Negativa grundkänslor

Övn.11.3. Vilka känslor styr dig?
Mening kontra meningslöshet
Obalans och vitaminer
Övn 11.4. Balansera din vitamin och mineralupptagningsförmåga
Den viktiga sömnen
Övn 11.5 Hitta ditt sanna sömnbehov

 

13.  Lev din dröm Kap 12
Övn 12.1. Att bli fri från den eller det som styr ditt liv
Din inre ekonomiska prägling
Övn 12.2. Att bryta ekonomisk felprogrammering inom sig själv
Våga satsa på din dröm
Övn 12.3.
Våga misslyckas för att lyckas
Skapa framgång genom att släppa egot
Tid  för förändring
Övn 12.4. Planera för framgång
Övn 12.5. Vad kan du nu göra för att verkligen ta steget och förverkliga dig själv?
Att gå från oslipad till finslipad
Övn 12.6. Våga möta dina begränsningar
Ditt inre väder bestämmer
Övn 12.7. Omvandla motgång till framgång
Mera om lagen om attraktion
Hitta dig själv genom att vara sann mot dig själv
Var sann mot dig själv-kontrakt
Kraften av affirmationer när den själsliga låsningen är löst
Checklista för att bli hel